O nás…

V roku 1986 sa dvaja kamaráti Vlado Gálik a Roman Janík dohodli a založili popovú kapelu „Volný pád“, ktorá sa zúčastnila pár regionálnych prehliadok V roku 1987 na okresnej prehliadke „Piesňami za mier“ s piesňou „Zemegula volá“ získali 2. miesto. Okrem toho hrávali i v kostole a spolu pripravovali viacero vianočných jasličkových akadémií. V tvorbe sa orientovali väčšinou na vlastnú tvorbu. Všetko prerušil r .1988 odchod Vlada na vojnu a Roman i keď na krátko dal v Skalici dohromady vokálnu skupinu, ktorá r.1989 amatérsky nahrala album „Bez mena“.

 

Po skončení vojenskej služby r. 1991 Roman oslovil mladých ludí, ktorých bavila hudba a spev a začala vznikať kresťanská vokálna skupina, ktorá si neskôr dala názov „Malý otáznik“. V tom istom roku amatérsky nahrala album „Ježiš a my“, na ktorom sú piesne z nedokončeného vianočného i veľkonočného pásma ako i vlastné omšové piesne.

 

O rok neskôr po náročnej tvorivej práci vzniká v amatérskych podmienkach album „Hľadáme Teba“ s množstvom vlastných pesničiek a nápadov, na ktorom spoluúčinkuje i detský spevokol zo Skalice.

 

Roku 1993 pri príprave na veľkonočný koncert Roman pozval na účinkovanie ďaľších mladých zo Skalice a tak začala vznikať skupina, ktorá si neskôr podľa vedúceho a hlavného protagonistu Romana Janíka, ktorý začal používat pseudonym Fredy, dala názov „Freďáci“. V decembri r. 1994 dokončili prvý album „Pre radosť“, na ktorom pretextovali moderné hitparádové pesničky.

 

O rok neskôr nahrali v spolupráci s vokálnou skupinou „Malý otáznik“ asi najúspešnejší album „Ten náš svet“, na ktorom v disco-štýle spracovali vlastné pesnicky ako aj pár cower verzií aktuálnych hitov a je tam i pár rockových úletov.

 

V spolupráci s štúdiom Exponent z Hlohovca a spevokolom Amen zbor z Duboviec moderne spracovali vianocné koledy a vlastné i prevzaté vianocné pesnicky a vznikol v júli 1996 album „Nádej pre všetkých“.
Potom prišlo k výraznej reforme a omladeniu skupiny a reakciou na to bolo v júli r. 1998 vydanie detského albumu „Hity tábora M“, ktorý čerpá pesničky z detských táborov Mladosť, ktorých Freďáci a ľudia z ich okolia sú roky spoluorganizátorom. Pesničky (Citrónky, V žalúdku) z tohto albumu boli v detskej hitparáde „Šmykl’avka“ spracované do klipov a klip „V žalúdku“ ju i vyhral a stal sa 4. najúspešnejšou pesnickou za rok 2002.

 

V r. 1999-2000 pripravovali a realizovali spolu s tanečnými skupinami Taxis (Skalica) a Sean (Holíč) a teenegermi zo Skalice muzikál o problémoch mladých ľudí (medziľudské vzťahy, láska, drogy i životné hodnoty) a vydali pod rovnakým názvom i album k tomuto divadlu pod názvom „Srdce na dlani“. S muzikálom precestovali polovicu Slovenska a boli na turné aj v Čechách dokopy skoro 100 repríz.
V roku 2002-2003 pripravovali a realizovali v spolupráci s folkovou skupinou „Vinohrad“ humoristicko-parodické divadlo „Ruža z vinohradu“ na ktorom sa podielali scénáristicky a ako herci.

 

Medzi tým v tichosti a tajnosti pripravovali výročný album „Malý zázrak“, ktorý vznikal v podstate z ničoho z nadšenia a bez prehnaného sebavedomia ako spomienka na pôvodnú myšlienku rozdávať radosť a kladné kresťanské hodnoty všetkým, ktorí sú ešte ochotní ich prijat. Album má dve roviny:
1. Podl’ad na dnešný svet a ľudí v ňom (priateľstvo, láska, problémy, budúcnost)
2. Vzťah k Bohu a ku kresťanským hodnotám Štýlovo je album maximálne rozmanitý a označenie Gospel-pop má ešte viac podštýlov.

 

Na jeseň 2004 v spolupráci s deťmi z 2. ZŠ, skalickými ochotníkmi a tanečnou skupinou CRESH z Holíča pripravovali a zrealizovali scénické divadlo „Živý Betlehem 2004“ v Skalici na námestí Slobody. V tomto divadle na dvoch pódiách účinkovalo okolo 50 hercov a tanečníkov ako aj 10 živých zvierat. Divadlo malo premiéru v piatok 17.12.2004 a reprízu 18.12.2004 v rámci „Vianočných trhov“ v Skalici. Jeho záver spestrila vianočnými koledami vokálna skupina CORPUS z Gbelou.

 

Freďáci k tomuto divadlu pripravili hudobné podklady a pesničky v spolupráci s Amen zborom z Duboviec, Ellenou a skalickými ochotníkmi. CD je ukážkou ako slovom a piesňou prerozprávat biblický príbeh narodenia Ježiška so zachovaním historických skutočností dramatickou formou v modernom hudobnom štíle s atakom na dnešnú dobu. Koledy a vianočné piesne pôsobia dynamicky a sviežo.

 

V roku 2006 a 2007 pripravovali a realizovali v spolupráci s básnikom Petrom Janíkom CD s jeho zhudobnenými básňami a celý projekt kniha a CD vyšli pod názvom „Z plnosti srdca“.
Nasledujúci rok 2008 a 2009 pripravovali a nacvičili scénické divadlo „Živý Betlehem“ a v roku 2009 aj k nemu realizovali CD „Šťastné a veselé…“s vybranými vianočnými pesničkami a koledami.
Počas rokov 2009 a 2010 pripravili a naštudovali aj scénické divadlo „Umučenie Krista“ ku ktorému v roku 2010 nahrali CD, so scénickou hudbou a pesničkami s rovnakým názvom.

 

Po týchto projektoch preladili a pre deti pripravili v roku 2010 detský kabaret „Rozprávky i nerozprávky“ s paródiami známych rozprávok, divadelnými humornými skečmi a hranými hudobnými klipmi na známe detské pesničky, ku ktorým vyšlo CD „Pesničky do uška“.
Potom sa opäť vrátili k spolupráci s básnikom Petrom Janíkom a v roku 2013 a 2014 pripravili CD a knihu veršov „Cesta ku Tebe“.
Medzitým v rokoch 2014 a 2015 zrealizovali zábavný mikulášsky kabaret. Naposledy upravili a prespievali cover-verzie známych piení chvál spievaných v našich kostoloch ako i na kresťanských stretnutiach a vyšlo CD „Spojme svoje srdcia“.

 

A ako to tak býva v živote o náhody nie je núdza. Jedného krásneho dňa, pri príprave repertoáru do Domova dôchodcov sa chcel kapelník Freďákov pochváliť svojmu kamarátovi ako pekne naaranžoval zopár starých českých „evrgrínov“.
A ten mu na margo toho povedal, že by z toho čo má pripravené mohlo byť pekné CD pre deti.

Fredymu sa to celé rozležalo v hlave a začal vznikať projekt Svaďba trpasličí. Nakoniec vytvoril 12 pesničiek, z ktorých jeho kamoška Saška Bederková z Oreského poskladala rozprávkový príbeh o trpaslíkoch. Ten neskôr naštudovali Skalickí ochotníci a tancom doplnili tanečníčky skupiny Taxis a hudobná rozprávka bola na svete. Zaujímavosťou projektu je fakt, že ho naspievali deti a mládež z moravsko-slovenského pomedzia.
Konkrétne to boli Freďáci a Deti z detského domova zo Skalice, Fčeličky a Schóla ze Strážnice, Skupina Exponent z Hlohovca, Schólička z Radejova, Detský spevokol sv. Martina z Holíča a Mladší schóla ze Sudoměřic.