Prv než prejdete na stránku sťahovania chceme Vás poprosiť o podporu akéhokoľvek projektu charitatívneho zamerania.
Napríklad niektorého z detských domovov, domovov pre seniorov alebo niektorú z nadácií.
Nemusí to byť nutne peňažná podpora. Pomôcť môžete aj dobrou radou, ochotou alebo dobrovoľníckou činnosťou.
Pomôžte zmeniť aspoň kúsok Zeme, po ktorej kráčame k lepšiemu. Ďakujeme.